Jak w rzeczywistości zapewnia się ochronę dostępu do informacji tajnych?

Czy słyszałeś, że nawet cywilny pracownik policji musi podpisać dokument zakazujący mu ujawniania przekazanych na terenie komisariatu informacji? Poza tym funkcjonuje szczególna ustawa z dn. 5 sierpnia 2010 roku o ochronie danych tajnych, która m.in. określa kwestie prawne powiązane z tego typu informacjami.

Ustawa ta definiuje między innymi klasyfikację informacji niejawnych, zasady ich przetwarzania, tryb postępowania kontrolnego czy też zasady bezpieczeństwa osobowego oraz reguły działania kancelarii tajnych. System ochrony danych niejawnych jest oparty na kilku podstawowych normach, jakie są obowiązujące niezależnie od zmian dokonywanych w metodach szczegółowych. Omawiana w tym tekście ochrona informacji niejawnych to w praktyce m.in. nadanie pewnym informacjom niejawnym klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”. Może to wynikać m.in. z konieczności ochrony przed istotną albo niezwykle poważną szkodą dla RzeczypospolITej Polskiej. Dostęp do takich danych mogłyby posiadać jedynie osoby godne zaufania i wcześniej odpowiednio skontrolowane.
Internet
Nature

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Informacje niejawne to dane, do jakich dostęp wymaga spełnienia określonych warunków. W wymienionej wcześniej ustawie z dn. 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych wymieniono m.in. takie klauzule tajności: „tajne” czy „poufne”. Organizacja oświetlenie estradowe ochrony danych niejawnych opiera się na paru podstawowych zasadach, do których respektowania są zobowiązani adresaci ustawy. Najbardziej istotne zgrupowano w art. ustawy. Stanowi on, że dane niejawne, jakim nadano wyznaczoną klauzulę tajności:

– mogłyby zostać udostępnione wyłącznie osobie upoważnionej,
– muszą być przetwarzane w warunkach uniemożliwiających ich bezprawne ujawnienie,
– powinny być chronione, stosownie do określonej klauzuli tajności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*