Waga magazynowa – jedna lokalizacja – dużo rozwiązań w czynnościach ważenia

Magazyn to z pewnością istotny łącznik systemu organizacyjnego firmy. W magazynie towary są doraźnie przetrzymywane, potem kolejno przekazywane do dalszych ogniw systemu dostaw.

waga

Autor: Christian Schnettelker
Źródło: http://www.flickr.com
W magazynie dokonują się procesy przechowywania i transportu. Dominacja określonych procesów jest uzależniona od roli magazynu. Określone funkcje w znaczący sposób wpływają na lokalizację oraz organizację pracami stosowanymi w magazynie. Prawidłowe działanie magazynu, wymaga używania wielu różnorodnych systemów technicznych zaliczanych jako uzupełniające przyrządy magazynowe.

Wspomagające urządzenia magazynowe, uefektywniają procedurę działań magazynowych i zasadniczo intensyfikują bezpieczeństwo a także polepszają warunki pracy. Przyrządy wspomagające, generalnie intensyfikują wydajność funkcjonowania całej gospodarki magazynowej. W grupie urządzeń kontrolno-pomiarowych pojawiają się następujące rodzaje urządzeń technicznych – przyrządy kontrolne do mierzenia temperatury (termometry), wilgotności (higrometry), ciśnienia (ciśnieniomierze), również wskaźniki stężenia dwutlenku azotu, siarki itp. W grupie urządzeń kontrolno-pomiarowych wyróżnić możemy także urządzenia pomiarowe typu – waga magazynowa – Zapraszamy na stronę, przepływomierze, dystrybutory, instalacje monitorujące i systemy bezpieczeństwa.

Waga handlowa

Źródło: www.wagi-elektroniczne.pl
Spomiędzy przyrządów kontrolno-pomiarowych, największym popytem wyróżniają się przeróżne przyrządy stosowane do mierzenia wagi. W tej grupie z uwagi na semmelrock rozwiązania konstrukcyjne występują np. – wagi stołowe, dziesiętne, uchylne, pomostowe co więcej obszerna klasa dużych wag towarowych – samochodowych, wagonowych. Inny podział, oparty na wskaźniku precyzyjności klasyfikuje wagi na – automatyczne, elektromechaniczne, elektroniczne oraz izotopowe. W nowej generacji systemach transportowo-magazynowych, jak choćby w terminalach, wykorzystywane są niezależnie systemy ważenia, dokonujące określonych pomiarów ciężaru podczas czynności transportowych. W tym przypadku czytniki wagowe wprowadzane są konstrukcyjnie we właściwe urządzenia przeładunkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*