Zaproszenia ślubne – co wypada wiedzieć?

Rozsyłanie zaproszeń na ślub ma ugruntowaną tradycję, którą trzeba liczyć już od Średniowiecza. Bezdyskusyjny jest fakt, że większa część mieszkańców ówczesnego świata była niepiśmienna, dlatego też pisemne zaproszenia ślubne były przywilejem wysoko urodzonych.
Pozostałych mieszkańców często powiadamiano ustnie przez gońców i heroldów. W kulturze wiejskiej przyszła mężatka zapraszała na ślub i wesele bezpośrednio. Długoletni monopol arystokracji w spisywaniu zaproszeń na ślub sprawił, że do dziś istnieją pewne rygorystyczne reguły ich układania.

Twoja-Galeria.eu z Warszawy

Powszechnie wiadome jest, że język francuski przez całe stulecia (właściwie od czasów panowania Ludwika XIV) używany był chętnie przez elity. Arystokracja na całym globie władała nim biegle, tak jak kiedyś językiem łacińskim. Francuski wniknął do wielu dziedzin życia, w tym do dyplomacji i sztuki epistolarnej. Nie zaskakuje więc fakt, że do dziś na zaproszeniu ślubnym zapisuje się na końcu skrót: R. S. V. P.. Wiele razy ludzie nie wiedzą, cóż ten skrót oznacza i po co się go tam zapisuje. Wszystkim zainteresowanym spieszę z wyjaśnieniem: oznacza on francuskie zdanie „respondez s’il vous plait”, czyli „proszę odpowiedzieć”. Obok trzeba umieścić dane kontaktowe, których zaproszona osoba użyje, by zaakceptować lub odrzucić zaproszenie.

Oprócz umieszczenia tradycyjnego skrótu, wypada zaproszenia na ślub pisać w trzeciej osobie (to znaczy np. „Zaprasza się”). Wielokrotnie jednak odchodzi się od tej zasady, używając mniej formalne formy w pierwszej osobie („Serdecznie zapraszamy” itp.). Do powszechnych reguł zalicza się również stosowne wyprzedzenie – zaproszenia na ślub wypada dostarczyć na 60-90 dni przed jego datą. Wypada pamiętać też o poprawnej gramatyce, ortografii i zwięzłości informacji. Dobra karta z formułką zaproszenia powinna być krótka i rzeczowa. W materii estetyki od lat istnieje moda, by stworzenie jej powierzać studiom artystycznym. Dzięki temu każde zaproszenie na ślub (parasole wynajem) stanie się niepodrabianym dziełem sztuki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*